Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego Tacy Sami

Pokonując własne słabosci wznosimy się ponad chmury dając światło innym

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego Tacy Sami

STOWARZYSZENIE

[bliźniacze strony internetowe naszego stowarzyszenia -w pełniejszej wersji graficznej ,z bogatszymi ilustrwanymi zdjęciami podstronami]
--------------------------------------------------


https://sites.google.com/site/tacysami2/home

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja o nas ;

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego zrzeszającą
około 30 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji .


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego powstało z oddolnej inicjatywy uczestników KURSU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ , który odbył się w dniach 14.11.-16.11.2011 w Ślesinie. Zostało powołane uchwałą z dnia 15.12.2011 r. na zebraniu założycielskim w Szamotułach .


Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu szamotulskiego pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, działającą:
•Działamy na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz opiekunów, bez względu na rodzaj posiadanej dysfunkcji i przedział wiekowy, nie kierując się przynależnością do Stowarzyszenia;
•W zakresie szeroko pojętej profilaktyki powstawania niepełnosprawności w różnych dziedzinach życia.

Osobowość prawną i rejestrację Stowarzyszenie otrzymało w dniu 15.03.2012.. roku, aktualnie figuruje w krajowym Rejestrze Sądowym……….


Kontakt:

adres; ul. 62-045 Pniewy , ul. Sienkiewicza 1

tel: 784201596

e-mail ; [okienko kontaktowe ] lub wisnia23l@wp.pl

Konto Bankowe B.S. Duszniki o/ Pniewy 35 9072 0002 2005 0504 8355 0001

KRS ; 0000414433

NIP 7872105989

REGON ; 302086775


adres strony ; http://www.ponadchmury.jky.pl/

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jak i kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej,
Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
Organizowanie pomocy lekarskiej.
Prowadzenie poradnictwa. (prawne , socjalne , psychologiczne )
Organizowanie życia towarzyskiego i upowszechnianie osiągnięć osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych
Wsparcie socjalne
Działalność sportowa ,turystyczna , kulturalna

Ponad to Stowarzyszenia poprzez swoje programy stawia sobie cele dalekosiężne ;

-ODDZIAŁYWANIE NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-INSPIROWANIE I ODDZIAŁYWANIE RÓŻNYCH FORM ZAPOBIEGANIA KALECTWU

- ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

Władze Stowarzyszenia ;
Zarząd; Prezes -Tomasz Jabłonski
Zastępca-Małgorzata Kozubowska
Sekretarz -Monika Rybka
Skarbnik - Janusz Jarmużek
Członek -Donata Litkowska

Komisjia Rewizyjna ;Andrzej Malinowski ,Ewa Zachert